NOMETNES PROGRAMMA

Atpūtas un piedzīvojumu nometne ilgst 7 dienas.

Nometnes darbībā īpaša uzmanība veltīta fiziskām aktivitātēm, jo skolā vairumam bērnu tās visvairāk pietrūkst. Pedagogi organizē un vada bērnu nodarbības dažādos sporta veidos: futbolā, vieglatlētikā, dažādās sporta spēlēs, šķēršļu joslas pārvarēšanā, iešanā pa trosu ceļu, peldēšanā, laivošanā, nakts trasē, šaušanā. Bērniem katrā nometnē tiek rīkoti 2 pārgājieni.

PĀRGĀJIENI

Bērniem katrā nometnē tiek rīkoti 2 pārgājieni. Pirmais ir apkārt Gauča ezeram. Otrs ir lielais pārgājiens uz Āraišu vējdzirnavām, 1225. gadā būvēto Āraišu baznīcu un uz Āraišu ezerpili. Šī pārgājiena mērķis ir palīdzēt bērniem labāk izprast un iepazīt mūsu tautas kultūru un vēsturi.

SPORTA NODARBĪBAS

Svarīgi arī radināt bērnus pie grūtību pārvarēšanas, disciplīnas un komandas saliedētības. Sporta nodarbības notiek bumbu spēlēs (futbols, basketbola soda metieni, volejbols, tautas bumba), šaušanā ar pneimatiskām šautenēm un pistoli, šautriņu mešanā, tūrisma tehnikas elementu apguvē, hanteļu celšanā u.c.

RADOŠĀS DARBNĪCAS

Radošās darbnīcās bērni zīmē, strādā ar dažādiem dabas materiāliem, veido no māla. Radošajās darbnīcās darināto izstāda nometnes Saieta namā un ar šiem darbiem bērni iepriecē vecākus un nometnes viesus.

IZGLĪTOŠANĀS

Nometne sniedz bērniem jaunas zināšanas un praktiskās iemaņas vairākās jomās: ugunsdrošības, elektrodrošības jautājumos, ceļu satiksmes noteikumu labākai apguvei. Sadarbojoties ar NBS, zemessardzi, Latvenergo energoefektivitātes laboratoriju, kriminālpoliciju un ceļu policiju, kārtības policijas Prevencijas pārvaldi, organizējam šo institūciju darbinieku tikšanos ar nometņotājiem un bērnu teorētisko un praktisko zināšanu papildināšanu. Nometnē liela uzmanība tiek veltīta apkārtējās vides izpētei un dabas aizsardzībai.

Uzmanība tiek pievērsta  atbildības veidošanai par uzticēto pienākumu paveikšanu.

©2019 by GAUCIS

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now